OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Hard-boiled and other Authors

Many years I have read everything I have got in my hands, including detective novels. Here in Slovakia and Chech we know editions "Green Library", "Labyrint" or "3x with...". I bougth almost everything of this genre. From huge amount of books and diverse authors only few stayed in my awareness and even fewer in my heart. Nowadays I buy very selectively - except names already mentioned "Home" - randomly -  Rex Stout, Ellery Queen, Dorothy Sayers, Erle Stanley Gardner, Harry Kemelman, Patricia Moyse ... Jincy Willett and my latest discovery G- M. Malliet. /

Roky som čítala, čo mi prišlo do rúk, samozrejme aj detektívky. Na Slovensku a v Čechách poznáte edície "Zelená knižnica", "Labyrint" alebo "3x s...". Kupovala som skoro všetko z tohto žánru. Z toho množstva kníh a autorov mi len málo zostalo v  povedomí a ešte menej mi prirástlo k srdcu. Dnes už kupujem veľmi výberovo - okrem mien, už spomenutých v "Home", námatkovo - Rex Stout, Ellery Queen, Dorothy Sayers, Erle Stanely Gardner, Harry Kemelman, Patricia Moyse,... Jincy Willett a moj najnovší objav G. M. Malliet.

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk