OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Home

Meet me on facebook. Fan

Home                                                                                                                  

                

                                                                        
GIF animations generator gifup.comGIF animations generator gifup.comGIF animations generator gifup.comGIF animations generator gifup.com                                                                                                                                          
Welcome to the site Fan of detective stories,

my name is Veronika I am from Slovakia and I would like to share with you through messages my joy and experiences by reading them, watching films and TV adaptations. Since 2010 is my my very TOP BBC Sherlock.
Mainly I am curious to read here your opinions. I actually 
appreciate your messages. You can write me messages in my Guest book or e-mails Slovak, Czech of course, German or English. Why do I make my site also in English? Surely to train foreign language :-)
And tell your friends about this site. And add my site to your favorite.

Use also site-map to see better structure of my site.
On blue bar in left lower corner is my visitor statistics: "unique visitors today / unique visitors since regitration of site".
And in logo's rigth upper corner you can see date of last update of the site.

See also my new website What I Love.
 

Vitajte na stránke Fanúšik detektívok,
som Veronika a rada by som sa s vami prostredníctvom odkazov podelila o radosť a zážitky z ich čítania a sledovania filmových a televiznych adaptácii. Od r. 2010 je mojím TOP favoritom BBC Sherlock.
Hlavne ma zaujímajú vaše názory. Skutočne uvítam všetky vaše správy. Môžete písať správy do Knihy návštev a e-maily slovensky, samozrejme česky, nemecky, alebo anglicky. Prečo robím stránku aj v angličtine? Predsa aby som trénovala cudzí jazyk :-)
A povedz svojim priateľom o tejto stránke. A
pridaj moju stránku medzi obľúbené

Pozri aj moju novú web-stránku What I Love.

Využite aj  Mapa stránok 
V ľavom dolnom rohu modrej lišty je moja štatistika návštev: "unikátni návštevníci dnes / unikátni  návštevníci od registrácie stránky".
A v pravom hornom rohu loga vidíte dátum poslednej aktualizácie stránky.

Contact:

My e-mail/Môj e-mail: fanofdetectivestories@gmail.com

If you have Outlook, write direct from here, if not - just copy address and use it in you e-mail box. / Ak máš Outlook, píš priamo odtiaľto, ak nie -skopíruj adresu a použi ju vo svojom mailboxe.

 

      And qoute my site / A oznámkujte moju stránku 
    "1" is for best ranking / "1" je najlepšie hodnotenie

                    

Click on picture and read about books / Klikni na obrázok a čítaj o knihách:I must note here, that the reason why are two charming books / Tu musím poznamenať, že za všetko môžu dve rozkošné knihy:

  • Julian Symons: Great Detectives / Slavní detektivové
  • Anne Hart: Miss Marple, The Life and Time of Miss Jane Marple / Slečna Marplová, Život a doba

which first inspirated me to create video My Favorite Detectives (which you can watch HERE) and now to this site smiley / ktoré ma najprv inšpirovali k vytvoreniu videa Moji najmilší detektívi (ktoré môžete vidieť TU) a teraz k tejto stránke smiley,
Pictures I use here all over are illustrations of Tom Adams from Great Detectives. / Obrázky, použité na rôznych miestach stránky sú ilustrácie Toma Adamsa z knihy Slavní detektivové.
Almost all books on photos and photos of them are mine / Skoro všetky knihy na fotkách a fotky kníh sú moje.

 

 

Site registered/Stránka zaregistrovaná 24-Jul-2011

 
Flag Counter
 
(Start of counting: 12.2.2015)

 

 

 

 

My TOP authors chronologic - as I found them for me /
Moji TOP autori chronologiky - ako som ich objavila pre seba

  • Agatha Christie
  • Ngaio Marsh
  • Lilian Jackson Braun
  • Ann Granger
  • Iain Pears
  • Veronica Stallwood

And – of course – classics in this genre – Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Ross McDonald and Georges Simenon. And Colin Dexter – I like TV series Morse and Lewis. And Caroline Graham – TV adaptation based on her characters - Midsomer Murders is genial, and last but not least Foyle's War - TV crimi serie from era of II. world war. And what about Sir Arthur Conan Doyle? I like TV adaptations with genial Jeremy Brett. And BBC serie Sherlock is genial too. I only hope I can watch on-coming new three parts at the beginning of 2012.
Following my list it must be clearly, that I like only classical detective stories. Actual influx of thrillers and crimis like C.S.I. is nothing for me. /


 
A samozrejme obľubujem klasikov žánru ako sú Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Ross McDonald a Georges Simenon. A Colina Dextera - rada sledujem televízne seriály Morse a Lewis. A Caroline Graham - televízna adaptácia inšpirovaná jej postavami - Midsomerské vraždy je geniálna. A nakoniec Foylova válka - televízny krimi seriál z obdobia 2. svetovej vojny. A čo tak Sir Arthur Conan Doyle? Milujem televízny seriál s geniálnym Jeremym Brettom.  A seriál BBC Sherlock je tiež geniálny, len dúfam, že tu u nás začiatkom r. 2012 uvidím pripravované tri nové časti.
Z môjho zoznamu musí byť jasné, že mám rada len klasickú detektívku. Súčasnú záplavu thrillerov a krimi typu C.S.I. naozaj nemusím.