OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Link 1 - On Traces of AC and SH - 2010

My videos:

On Traces of Agatha Christie and Sherlock Holmes, May 2010 - Part 1/3
Po stopách Agathy Christie a Sherlocka Holmesa, máj 2010 - časť 1/3On Traces of Agatha Christie and Sherlock Holmes, May 2010 - Part 2/3
Po stopách Agathy Christie a Sherlocka Holmesa, máj 2010 - časť 2/3

 

On Traces of Agatha Christie and Sherlock Holmes, May 2010 - Part 3/3
Po stopách Agathy Christie a Sherlocka Holmesa, máj 2010 - časť 3/3

Music / Hudba: Marple Theme, Poirot Theme, Sherlock Holmes Theme, Celtic music

As captions in this videos I used translated parts of article of Věnceslava Dezortová in journal Xantypa / September 2010. You can read it in Czech in Part Věnceslava Dezortová on my site. /
Ako titulky v týchto videách som použila preložené časti článku Věnceslvy Dezortovej v časopise Xantypa / September 2010. Môžete si ho prečítať v češtine v časti Věnceslava Dezortová  mojej stránky. 

 

                                                                             Home