OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

My latest discoveries / Najnovšie objavy
Here is the place for my latest "discoveries" of new (for me) authors, writers, films, series ... I consider as my discoveries books which I would read more times, and authors those next edited books I will buy and films/series of which I will certainly watch next part. /
Tu je miesto na moje najnovšie "objavy" nových (pre mňa) autorov, spisovateľov, filmov, seriálov ... K mojim objavom počítam knihy, ktoré by som čítala viackrát a autorov, ktorých ďalšiu vydanú knihu si určite kúpim a filmy/seriály, u ktorých si rada pozriem pokračovanie.

 

See also my new web-site / Pozri aj moju novú stránku whatilove and whatilove.

Actual list / aktuálny zoznam
Books / Knihy
 • Jincy Willett
 • G. M. Malliet
 • Michaela Klevisová
 • Alan Bradley
 • P.D. James: Talking About Detective Fiction / Povídaní o detektivkách
 • Barbara Neely
 • John J. Lamb

Films, series / filmy, seriály

 • BBC Sherlock
 • The Raven - movie about Edgar Allan Poe / Havran - film o E. A. Poeovi
 • A Touch of Frost - series / Inšpektor Frost - seriál
 • Unforgettable - series / Spomienky - seriál
 • Mrs. Bradley's Mysteries - series / Záhady pani Bradleyovej - seriál
 • Profilage - series / Profil zločinu - seriál
 • Murdoch Mysteries / Prípady detektíva Murdocha / added/pridané 25.3.2013