OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Ann Granger

   1939

click on picture and read more / klikni na obrázok a čítaj:

In Say it with Poison I first have read about  Meredith Mitchell and  Alan Markby. Meredith Mitchell is young single woman who started her career in diplomatic services so she spent many years abroad. At last she returned and worked in London bureau as British civil servant. She moved to fictitious town Bamford where she bought a small house and knew Chief Inspector Alan Markby. Slowly she grow to amateur sleuth and provides - often unasked - help to Markby by solving criminal cases. Over all stories  we can follow their unexplained relationship. Otherwise they feel attractioned to each other but at the same time they are both very undependent.
Why do I like her? Because of near to my heart milieu of wonderful english country-side, full-of-ideas plots, thrilling action and last but not least - do they at the end marry each other or not? cheeky /

V knihe
Na to vem jed som prvýkrát čítala o Meredith Mitchelovej a Alanovi Markbym. Meredith Mitchell je mladá slobodná žena, ktorá pracovala v diplomatických službách a strávila dlhý čas v zahraničí. Nakoniec sa vráti a pracuje v Londýne, v Britskej štátnej službe. Presťahuje sa do fiktívneho mestečka Bamford, kde kúpi malý dom a zoznámi sa so šéfinšpektorom Alanom  Markbym. Pomaly sa z nej stáva amatérsky detektív a - často nevyžiadane - pomáha Markbymu pri riešení kriminlnych prípadov. Od prípadu k prípadu sledujeme ich nevyjasnený vzťah. Navzájom sa síce priťahujú, ale zároveň sú obaja veľmi nezávislí.
Prečo sa mi páči? Kvôli môjmu srdcu blízkemu prostrediu krásneho anglického vidieka, nápaditým záplatkám, napínavému deju a nakoniec kvôli nie bezvýznamej otázke - vezmú sa tí dvaja na konci, či nie? cheeky


Markby - Mitchel Mysteries / Záhady Markby - Mitchelová:  
Books I have  / Tieto knihy mám

Say it with Poison / Na to vem jed
A Season for Murder / Čas pro vraždu
Murder Among Us / Vražda mezi námi
Where Old Bones Lie / Kdo jinému jámu kopá
Cold in the Earth / Pohřben za živa
Flowers for his Funeral / Květiny na jeho pohřeb
A Fine Place For Death / Skvělé místo pro smrt
Candle for a Corpse / Svíčka za mrtvého - I have just bought it / práve som ju kúpila - 29.10.11
A Touch of Mortality / Dotek smrtelnosti
A Word After Dying / Poslední slova - bought / kúpené 11.8.2012
Call the Dead Again / Zavolej smrt znovu - bought / kúpené 8.2.2013


 


Beneeth Theese Stones / Pod těmito kameny (bought / kúpené 31.5.2014)

And in German / a v Nemčine

Shades of Murder / Mord wirft lange Schatten (Vražda vrhá dlhý tieň)
Call the Dead Again /  Tote kehren nicht zurück (Mŕtvi sa nevracajú)


 

Lizzie Martin Mysteries - from Victorian aera / Záhady Lizzie Martinovej - z viktoriánskej doby :
 

  • A Rare Interest in Corpses / (Zriedkavý záujem o mŕtvych)
  • A Mortal Curiosity / (Smrteľná zvláštnosť)
  • A Better Quality of Murder / (Lepšia kvalita vraždy) 

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk