OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Link 3 - My England 2012

My journey September 2012 / Moja cesta 2012

Destinations I planed to visit  7. - 12. September 2012. Do you know them? See more in my "Crime Scenes". /
Destinácie, ktoré som plánovala navštíviť 7. - 12. septembra 2012. Poznávate ich? Pozri viac v mojich "Miestach činu".

Click on pictures / Klikni na obrázky
  
              


Itineraries:  / Trasy:

   7.-12. September 2012                                     London -  7. september 2012                         London - 11. september 2012     

     
  
 

 

Here are photogalleries of filming locations Ive visited during my journeys to England 2010, 2011 and 2012 /
Tu sú fotogalérie filmových lokácií, ktoré som navštívila počas mojich ciest do Anglie v r. 2010, 2011 a 2012

    nyXF6k on Make A Gif, Animated Gifs     ki8ugS on Make A Gif, Animated Gifs
 
3. 5.2010 and 8.9.2011 - Filming location of Poirot's "The Third Floor Flat" / Miesta nakrúcania Poirotovho "Byt na treťom poschodí":
Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

Florin Court alias Whitehaven Mansions (Poirot lives there), appears in many episodes of series Poirot. Especially in "The Third Floor Flat" - the murder happend directly in house... /

Florin Court alias Whitehaven Mansion (býva tu Poirot), sa objavuje v mnohých epizódach seriálu Poirot. Špeciálne v "Byt na treťom poschodí" - k vražde dôjde priamo v dome...
 

 

8.9.2012 - Filming location of 60-min pilot "A Study in Pink" / Miesto nakrúcania 60-min. pilotného dielu "Štúdia v ružovom"
Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

Pilot was never aired - authors desided to make 90-min episodes (how clever :-)). Ive visited Picaddilly Circus - here the place John met Mike Stamford. By the way, Baker street here is "played" by North Gower Street too... /
Pilot sa nikdy nevysielal - autori sa rozhodli pre 90-minútové epizódy (aké múdre :-)). Navštívila som Picaddilly Circus - tu miesto, kde John stretol Mikea Stamforda. Mimochodom, aj tu "hrá" úlohu Baker Street North Gower Street...

See also pilot in six parts / Pozri aj pilotnú epizódu v šiestich častiach HERE/TU.

 

8.9.2011 and 7.9.2012 - Filming locations of BBC Sherlock "A Study in Pink" / Miesta nakrúcania BBC Sherlocka "Štúdia v ružovom"
Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

Ive visited North Gower St (Baker St), Russel Square Gardens (John met there Mike Stamford who acquanted him with Sherlock), St. Barts Hospital (inter alla John met here Sherlock for a very first time), and Tapas Brindisa (Sherlock and John waited here for murderer) /

Navštívila som North Gower St (Baker St), Russel Square Gardens (John tu stretne Mikea Stamforda, ktorý ho zoznámi so Sherlockom), St. Barts Hospital (okrem iného tu John prvý krát stretne Sherlocka a Tapas Brindisa (Sherlock a John tu čakali na vraha)
7.9.2012 - Filming locations of BBC Sherlock "The Blind Banker" / Miesta nakrúcania BBC Sherlocka "Slepý bankár"
Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

 

 

 

 

7.9.2012 and 11.9.2012 - Filming locations of BBC Sherlock "The Great Game" / Miesta nakrúcania BBC Sherlocka "Veľká hra"
Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

 

 

 

 

 

8.9.2012 - Filming locations of BBC Sherlock "A Scandal in Belgravia" / Miesta nakrúcania BBC Sherlocka "Škandál v Belgravii"
Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

 

 

7.5.2010 - Filming location of BBC Sherlock "The Hounds of Baskerville" / Miesto nakrúcania BBC Sherlocka "Psi baskervillskí"
Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

This episode was filmed in various places, mostly in Wales. But some scenes were filmed in "the right place" - Dartmoor, which Ive visited in 2010. /

Táto epizóda sa nakrúcala na rôznych miestach, hlavne vo Wales. Ale niektoré scény sa nakrúcali na tom "pravom mieste" - v Dartmoor, kde som bola v r. 2010.

 7.9.2012 - Filming locations of BBC Sherlock "The Reichenbach Fall" / Miesta nakrúcania BBC Sherlocka "Reichenbachský vodopád"
Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

 

  

11.9.2012 - Filming location of MM "Small Mercies" / Miesto nakrúcania epizódy Midsomeru "A všude kolem roste zelená tráva":
Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

It was quaite difficult to find the "crime scene" - now-a-days there is asphalt instead of grass...
Only home I could realise, that I've made the "right" snaps :-) / 

Bolo obtiažne nájsť "miesto činu" - v súčasnosti je tam asfalt miesto trávy... Až doma som zistila, že som urobila tie "správne" snímky :-)
9.9.2011 - Filming location of Poirot's (David Suchet) "Evil under the Sun" / Miesto nakrúcania Poirota (David Suchet) "Zlo pod slnkom"
Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

I've visited Burgh Island during my journey to England in 2011 /
Navštívila som Burgh Island počas mojej cesty do Anglie v r. 2011

 

 

 

10.8.2011 - Greenway - Filming location od Poirots (David Suchet) "Dead Mans Folly" / Greenway - Miesto nakrúcania Poirota - "Hra na vraždu"
Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

I've visited Greenway during my journey to England in 2011 /
Navštívila som Greenway počas mojej cesty do Anglie v r. 2011

 

 9.9.2012 - Filming location of Poirot's (David Suchet) "Peril at End House" / Miesto nakrúcania Poirota (David Suchet) "Dům na úskalí"

Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

I've visited Salcombe during my journey in 2012 / 
Salcombe som navštívila počas cesty v r. 2012

 

 

 

10.9.2012 - Filming location of Miss Marple series with Joan Hickson as Miss Marple / Miesto nakrúcania série Slečna Marplová, v ktorom ju hrala Joan Hickson
Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

I've visited Nether Wallop during my journey in 2012 / 
Navštívila som Nether Wallop počas cesty v r. 2012

 

 

 


4.5.2010 - Filming location of Miss Marple series, episode "The Body in the Library"  with Joan Hickson as Miss Marple / Miesto nakrúcania série Slečna Marplová, epizódy "Mŕtva v knižnici", v ktorom ju hrala Joan Hickson
Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

I was in Bournemouth (where is "Hotel Majestic" - actually Mariott Highcliff Hotel) in 2010 - during our journey "On Traces of Agathy Christie and Sherlock Holmes /
V Bournemouth (kde je "Hotel Majestic" - v skutočnosti Mariott Highcliff Hotel) v r. 2010 - počas našej cesty "Po stopách Agathy Christie a Sherlocka Holmesa

 

 

8.5.2010 - Oxford - Filming location of great series "Morse" and "Lewis"  / Oxford - Miesto, kde sa nakrúcali skvelé seriály "Morse"  a "Lewis"  
Click on picture to see gallery / Klikni na obrázok a pozri si galériu

 

Series were filmed after novels of Colin Dexter. And Oxford is also scene for the novelss of Veronica Stallwood with Kate Ivory as main character / 
Seriály boli sfilmované podľa románov Colina Dextera). A v Oxforde sa tiež odohrávajú romány, ktoré napísala Veronica Stallwood, s Kate Ivory ako hlavnou postavou.

 

 

 

 

...

       Prologue / Prológ                                                                               Prologue - Part 2 / Prológ - 2. časť   

        
 
      
     

...

Friday / Piatok 7. September 2012


Friday was my "London day" - I visited some filming locations of BBC Sherlock / Piatok bol môj "Londýnsky deň" - navštívila som niekoľko miest, kde sa nakrúcal BBC Sherlock:

 • Speedy cafe, North Gower St - John meets here Mycroft in A Scandal in Belgravia
 • Russel Square Gardens - John meets here Mike Stamford, who acquaints him with Sherlock ins A Study in Pink
 • St. Bartholomews Hospital, Giltspur St - John meets here Sherlock for the very first time in A Study in Pink, then in almost every episode plays it its role, especially in Reichenbachs Fall

  North Gower Street and Russel Square Gardens                         St. Bartholomew's Hospital
        
 • Central Criminal Cour on Old Bailey St. -  trial with Moriarty in The Reichenbachs Fall
 • Tower 42, Old Broad St - Bank in The Blind Banker
 • Millenium Bridge - Irene Adler receives here text from Sherlock "Happy New Year" in A Scandal in Belgravia
 • Hungerford Bridge - through it go SH and JW to skate park
   

      Tower 42. Millenium Bridge                                                                           Oxo Tower Wharf,
                                                                                                                                      South Bank Skate Park

          
 • Sherlock Holmes Pub on Northumberland Street, Trafalgar Square - scene in The Blind Banker

                                                                                               Sherlock Holmes Pub, Trafalgar Square

GIF animations generator gifup.com        


 

 

 Saturday / Sobota 9. September 2012


On Saturday morning I continued in London and afternoon I traveled by train to Exeter, I visited some more filming locations of BBC Sherlosk / V sobotu doobeda som pokračovala v Londýne a poobede som vlakom cestovala do Exeteru. Navštívila som ďalšie miesta nakrúcania BBC Sherlocka:

 • Shaftesbury Ave - here bumps Sherlock in John in The Blind Banker, as they foloow traces of dead banker
 • China Town, Gerrard St - SH and JW search here for the shop "Lucky Cat" in The Blind Banker
 • Tapas Bridnisa, Broadwick St - Tiera Brindisa, Northumerland St in A Stdudy in Pink - SH and JW wait here murderer
 • Eaton Sq - here is flat of Irene Adler in A Scandal in Belgravia
 • Boscobel Sq - scen "Punch me in the face", or "John had bad days" in A Scandal in Belgravia

Tapas Brindisa, Shatfesbury Ave,                                                      
Piccadilly Circus, China Town                                                              Eaton Square 44, Boscobel Place

   

 

 

 

Sunday / Sobota 9. September 2012

 

On Sunday I was in Exeter and Salcombe - filming location of Poirots Peril at End House. / V nedeľu som bola v Exeteri a v Salcombe - mieste nakrúcania Poirotovho Domu na uskalí.

          Salcombe Part 1 / 1. časť                                                         Salcombe Part 2 / 2. časť

         

... 

 Monday / Pondelok 10. September 2012

On Monday I was in Andover and in Nether Wallop - St. Mary Mead in films with Joan Hickson as Miss Marple. / V pondelok som bola v Andoveri a v Nether Walop - St. Mary Mead vo filmoch s Joan Hickson ako slečnou Marplovou.

         Nether Wallop Part 1 / 1. časť                                             Nether Wallop Part 2 / 2. časť

        

        Andover

 

 

 

...

Tuesday 11.9.2012

On Thuesday morning I came from Andover and on the way to Gower Hotel I had luckily time enough to see Victora Embankment - place where SH and JW jump unallowably railing and the bank under Waterloo Bridge, where SH gives to homeless woman money for the future information in The Great Game. / V utorok doobeda som pricestovala z Andoveru a mala som po ceste do Gower hotelu  našťastie dosť času vidieť Victoria Embankment - miesto, kde SH a jW nedovolene preskočia zábradlie a lavičku pod mostom Waterloo Bridge, kde SH dáva peniaze bezdomovkyni za budúce informácie vo Veľkej hre.

Waterloo Bridge, LondonOn this day afternoon I've visited Beaconsfield - Bekonscot Model Village - it was filming location of episode "Small Mercies" of series Midsomer Murders. / V tento deň poobede som navštívila Beaconsfield -  Bekonscot Model Village  - filmovala sa tu epizóda "A všude kolem roste zelená tráva" so seriálu Midsomerské vraždy.

      My visit in Bekonscot Model Village                                                     
      Moja návšteva v Bekonscot Model Village                                         

                                 
   

...

 

Wednesday / Streda 12. September 2012

Wednesday was my way home / V stredu som cestovala domov.

Video is coming soon... / Video pripravujem...

 

 

Epilogue / Epilóg

 
...

 

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk