OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

BBC Sherlock-Favorite scenes

BBC Sherlock - My TOP Favorite Scenes


Warning - contains spoilers / Varovanie - obsahuje vyzradenie zápletiek
As my London tour 2012 belonged to BBC Sherlock filming locations I think here is right place for my favorite scenes (and I have no more suitable undersection available...). So here are my TOP 4 /
Keďže moja londýnska túra 2012 patrila filmovým lokáciám BBC Sherlocka, myslím, že tu je správne miesto na moje obľúbené scény (a nikde inde nemám k dispozícii vhodnú podsekciu...). Tak tu sú moje TOP 4:

ASIB - Punch me... or John had bad days HERE

ASIB - Vatican cameos HERE


ASIB - Final proof HERE

TRF - John - "Don't Be Dead" HERE

****

ASIP – A Study in Pink / Štúdia v ružovom
TBB – The Blind Banker / Slepý bankár
TGG – The Great game / Veľká hra
ASIB – A Scandal in Belgravia / Škandál v Belgravii
THOB – The Hounds of Baskerville / Psi baskervillskí
TRF – The Reichenbachs Fall / Reichenbachský vodopád