OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Greenway Mision-Photos

Greenway Mision - Photos / Misia Greenway - fotografie

On my Greenway Mision 8.-12.9.2011 I made 1045 photos (!), it's very difficult, to choose best of them. And my Fhotogalerie here allows me to show only 60 photos together. So, here I want to present some videos made of best snaps I made. /
Na mojej Misii Greenway  8.-12.9.2011 som urobila 1045 fotiek (!), je veľmi ťažké vybrať tie najlepšie. A moja Fotogaléria tu mi dovolí max. 60 fotiek spolu. Takže tu chcem prezentovať videá z najkrajších fotiek, čo som urobila.

 

Thursday 8.9.2011 / Štvrok 8.9.2011

8.9.2011, 10:00 am Flight to London / Let do Londýna8.9.2011, start cca: 2:00 pm - London Tour / Cesta Londýnom
 The Mousetrap, 8.9.2011, 7:30 pm, St. Martins Theatre / Pasca na myši, 8.9.2011, 19:30, Divadlo St. Martins
 

 

 


 

Friday 9.9.2011 / Piatok 9.9.2011

9.9.2011 London  - Torquay - Photos / Fotky

 

 

 

 

Saturday 10.9.2011 / Sobota 10.9.2011

10.9.2011 - Burgh Island - Photos / Fotky9.-11.9.2011 - Torquay Moments - Photos / Momentky z Torquay – fotky
 


 
 

 

 
 

Sunday 11.9.11 / Sobota 11.9.2011

11.9.2011 - Greenway - Photos / Greenway - Fotky

Music / Hudba: Sarah Brightman: Scarborough Fair