OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Crime Scenes / Miesta činu

Here you can find overview of diverse crime scenes - book or filming locations of my favorite detetctive stories, which I detected. And they have something common - most of them are located in South England. Some of them I have visited and so I could know at least a little bit of this wonderful country. And - who knows - may be you find inspiration what to visit in England../

Tu nájdete prehľad rôznych miest činu - knižných alebo filmových lokácií mojich obľúbených detektívok, ktoré som zistila. Majú niečo spoločné - väčšina je situovaná na juh Anglie. Niektoré z nich som aj navštívila a tak som mohla spoznať aspoň malinký kúsok tejto prekrásnej krajiny. A ktovie - možno nájdete inšpiráciu, čo v Anglii navštíviť.

Locations that I have visited / Miesta, ktoré som navštívila:
Click on picture to enlarge / Kliknite na obrázok pre zväčšenie


Counties of England / Grófstva Anglie
Click on picture to enlarge / Kliknite na obrázok pre zväčšenie

     

 

Miss Marple's home / Domov slečny Marplovej

Miss Marple's home is fictitious village St. Mary Mead. Agatha Christie situated it  about 20 miles south-west from London.   Almost all novels with Miss Marple take place in St. Mary Mead and its near surroundings, ecpecially  first  novel The Murder at the Vicarage, The Body in the Library, The Mirror Crack'd  from Side to Side etc. /

Domovom slečny Marplovej je fiktívna dedinka St. Mary Mead. Agatha Christie ju situovala okolo 20 míľ juhozápadne od Londýna.  Skoro všetky romány so slečnou Marplovou sa odohrávajú v St. Mary Mead a jeho blízkom okolí, hlavne prvý román Vražda na fare, Mŕtva v knižnici, Puknuté zrkadlo atď.

In films with Joan Hickson as Miss Marple the role of St. Mary Mead "played" picturesque village Nether Wallop in county Hampshire./
Vo filmoch s Joan Hickson ako slečnou Marplovou si úlohu St. Mary Mead "zahrala" malebná dedinka Nether Wallop v grófstve Hampshire.


Click on map to see it large / Pre zväčšenie kliknite na mapu:
Nether Wallop = St. Mary Mead:

     
                                                                                                         
 
The Murder on the Vicarage 2004 / Vražda na fare 2004
 
Click on map to see it large / Pre zväčšenie kliknite na mapu:
    Hamleden                                            Hambleden = St. Mary Mead:      Dorney Court = Gossington          


In film Murder at the Vicarage from 2004 with Geraldine McEwan as Miss Marple overtook the role of St. Mary Mead other picturesque beautiful village Hambleden./

Vo filme Vražda na fare z r. 2004, s Geraldine McEwan ako slečnou Marplovou prevzala úlohu St. Mary Mead iná malebná prekrásna dedinka Hambleden.


 
The Body in the Library with Joan Hickson / Mŕtva v knižnici s Joan Hicson

Click on map to see it large / Pre zväčšenie kliknite na mapu:
   Bournemouth = Danemouth                   Mariott Highcliff Hotel = Majestic                       Me in Bournemouth                                            In film The Body in the Library with Joan Hickson Nether Wallop is St. Mary Mead, Bournemouth is Danemouth and Mariott Highcliff Hotel is Majestic. I have visited Bournemouth on my journey in 2010. /

Vo filme Mŕtva v knižnici s Joan Hickson je Nether Wallop St. Mary Mead, Bournemouth je Danemouth a Mariott Highcliff Hotel je Majestic. Bournemouth som navštívila na mojej ceste r. 2010.

 The Body in the Library with Geraldine McEwan / Mŕtva v knižnici s Geraldine McEwan

Click on map to see it large / Pre zväčšenie kliknite na mapu:
Eastbourne=Danemouth     Dorney Court=Gossington    Grand Hotel=Majestic
In film The Body in the Library with Geraldine McEwan St. Mary Mead is Hambleden, Gossington Hall, where the body was found in the library, is Dorney Court in Dorney, Buckinghamshire and Hotel Majestic in Danemouth is Grand Hotel in Easbourne. /

Vo filme Mŕtva v knižnici s Geraldine McEwan St. Mary Mead je Hambleden, Gossingtonské sídlo, kde nájdu mŕtvu v knižnici, je Dorney Court v Dorney, Buckinghamshire a Hotel Majestic je Grand hotel v Eastbourne.

 

Hercule Poirots home / Domov Hercula Poirota

Poirot's home is Whitehaven Mansions in London. In series and films with David Suchet as Poirot the role of it "plays art deco building Florin Court on Charterhouse Square, London. And one short story The Third Floor Flat takes place directly in Whitehaven Mansions.
I am very glad, that I coud visit this location in 2010 and 2011 I could see inside too. /

Domovom Poirota je Whitehaven Mansions v Londýne. V seriáli a filmoch s Davidom Suchetom ako Poirotom jeho úlohu "hrá" budova v štýle art deco Florin Court na námestí Charterhouse Square v Londýne.
A jedna poviedka Byt na treťom poschodí sa odohráva priamo vo Whitehaven Mansions.
Som veľmi rada, že toto miesto som mohla navštíviť v r. 2010 a v r. 2011 aj interér.

Click on map to see it large / Pre zväčšnie kliknite na mapu
Florin Court = Whitehaven Mansions:

 


Hickory Dickory Dock / Zlatá brána otvorená

Click on map to see it large / Pre zväčšnie kliknite na mapu
Quite near to Charterhouse Sq.    Brushfield Street


Filming Location - Brushfield Street, London. On map you can see - it is rather near to Chraterhouse Square (Florin Court). However I didn t have enough time to see it this year. May be next time? /

Miestom natáčania bola Brushfield Street v Londýne. Na mape vidno, že je to dosť blízko k Charterhouse Square (Florin Court), žiaľ, nemala som dosť času tam zájsť. Možno nabudúce?

 

 
Peril at End House with David Suchet / Dům na úskalí s Davidom Suchetom

Click on map to see it large / Pre zväčšnie kliknite na mapu
Salcombe = St.Loo                              Salcombe Flats = Hotel Majestic        Moult House = End HouseFilming Location: beautiful sea-side town Salcombe is St. Loo, Devon. The role of Hotel Majestic "plays" Salcombe Flats, End House is Moult House /

Miestom natáčania je prekrásne prímorské mesto Salcombe je St. Loo, úlohu hotela Majestic "hrá" Salcombe Flats a End House je Moult House.


 

Evil uder the Sun, 2001 with David Suchet / Zlo pod slnkom, 2001, s Davidom Suchetom

Click on map to see it large / Pre zväčšnie kliknite na mapu
                                                                                                           Bigbury-on sea and Burgh Island by high tide / za prílivu


Filming locations is Burgh Island and Burgh Island Hotel. But  village in film which seems to be opposite Burhg Island is Salcombe some miles away (look above - it is location of "Peril at End House" too). Actualy is opposite to Burgh Island only very small village Bigbury-on-sea with one main Marina Drive and a few houses. I am happy that I could be on Burgh Island onmy journey 2011./

Film sa natáčal na Burg Islande a v hoteli Burgh Island. Ale dedinka, ktorá vo filme je oproti Burgh Islandu, je v skutočnosti Salcombe, niekoľko míľ vzdialená od ostrova. (pozrite hore - je to tiež miesto natáčania "Domu na úskalí"). V skutočnosti je totiž oproti Burg Islandu len malinká dedinka Bigbury-on-sea s jednou hlavnou ulicou Marina Drive a zopár domami. Som šťastná, že som mohla byť na ostrove Burgh Island na mojej ceste r. 2011.

Evil uder the Sun, 1982 with Peter Ustinov / Zlo pod slnkom, 1982, s Petrom Ustinovom


Mallorca
Click on map to see it large / Pre zväčšnie kliknite na mapu


Filming location: mainly Mallorca (Balearie Islands, Spain) - diverse places: Monjo Beach, Formentor Beach, Raixa etc. and Dragonera Insel, uninhabited islet off west coast of Mallorca for exteriou shots. You can see it well at the end of film. /

Filmovalo sa: hlavne na Mallorce (Baleárske ostrovy, Španielsko) - rôzne miesta: pláže Monjo, Formentor, Raixa atď. a Ostrov Dragonera - malý neobývaný ostrov pri západnom pobreží Mallorcy, na zábery exteriérov - dobre ho vidno v závere filmu.

 


Dead Man's Folly, Five Little Pigs, The  Hollow / Hra na vraždu, Päť malých prasiatok, Posledný víkend

Click on map/picture to see it large / Pre zväčšnie kliknite na mapu/obrázok
    Greenway, Cliveden,  Stevenage                                                         Agatha Christie on Greenway

             

                                                                                    Some photos from my book about Greenway

 

Book location of Dead Man's Folly is Greenway and Greenway House. In book it is Nasse House in Nassecombe (Dartmouth?), but many peple mean - me too - that description corresponds to Greenway. And It is very unusual for Agatha Christie, to uncover her private sphere in this way.
And I have read it often, that book location of Five Little Pigs is actualy Greenway too and Alderbury - seat of Crales - is alike Greenway House . And in my opinion, when I read description of fabulous Ainswick in The Hollow, I see Greenway too, although I don't remember I have read any such consideration... On my journey in 2011 I have visited Greenway heart. /

Knihu Hra na vraždu lokalizovala Agatha Christie na Greenway. V knihe je to síce Nasse House v Nassecombe (Dartmouth?), ale mnohí - aj ja -  si myslia, že popis zodpovedá Greenway. A to je veľmi neobvyklé pre Agathu Christie, takto poodhaliť svoje súkromie.
A často som čítala, že Päť malých prasiatok je v knihe situované tiež na Greenway a Alderbury - sídlo Craleovcov je podobné Greenway House. A podľa mňa, keď čítam opis báječného Ainswicku v Posledný víkend, vidím tiež Greenway, hoci si nespomínam, že by som podobnú úvahu niekde čítala.... Na mojej ceste v r. 2011 som navštívila Greenway heart.


Filming Locations are others:

Dead Man's Foly 1986 with Peter Ustinov / Hra na vraždu
FL: Cliveden, Taplow, Berkshire

Five Little Pigs 1998 with David Suchet / Päť malých prasiatok
FL: Bennington Lordship Gardens, Stevenage, Hertfordshire

The Hollow 2004 with David Suchet / Posledný víkend
FL: Hampton Estate, Seale, Farnham, SurreyAfter The Funeral / Po pohrebe

Reading and Swindon / Readind a Swindon
Click on map to see it large / Pre zväčšnie kliknite na mapu


Book location of Enderby - the seat of Abernethies is unknown. Only from context we know, it is somewhere "northerly" from Reading. Young Abernethies live in London. Cora Lansquenet lives in fictitious Lytchett  St. Mary - near by Reading. (By the way - Reading is mentioned also in episode "The Six Napoleons" of cycle The Return of Sherlock Holmes - series with Jeremy Brett. The last little statue of Napoleon owned the man from Reading).  And by travel by train from Enderby to Reading you make change in Swindon.
I only passed Swindon and Reading by traveling in 2011 by train from Torquay to London in 2011 - they both are stops, /

Knižná lokácia Enderby - sídla Abernetiovcov, je neznáma. Len z kontextu vieme, že je niekde "na sever" od Readingu. Mladí Abernethiovci žijú v Londýne. Cora Lansquenetová  žije vo fiktívnom Lytchett St. Mary - blízko Readingu. (Mimochodom - Reading sa spomína aj v epizóde "Šesť Napoleonov" cyklu Návrat Sherlocka Holmesa - seriálu s Jeremy Brettom. Poslednú sošku Napoleona vlastnil pán z Readingu). A pri ceste vlakom z Enderby do Readingu treba prestúpiť v Swindone.
Swindon a Reading som iba minula na ceste r. 2011 vlakom z Torquay do Londýna - obe mestá sú zastávky.


Filming location "After The Funeral" with David Suchet is  Rotherfield Park, Rotherfield Park Manor (is "Enderby"), East Tisted (is "Lychett St. Mary"), Alton, Hampshire, England, UK.
Interest: Michael Shane - husband of Rosamund is played by Julian Ovenden (who plays also Andrew - son of Christopher Foyle in "Foyle's War"). /
Filmovou lokáciou filmu "Po pohrebe" s Davidom Suchetom je Rotherfield Park, (sídlo v tomto parku je "Enderby"), East Tisted (je "Lychett St. Mary"), Alton, Hampshire, England, UK.
Zaujímavosť: Michaela Shanea - manžela Rosamund, hrá Julian Ovenden (ktorý hrá tiež Andrewa - syna Christophera Foylea vo "Foylovej vojne").

Click on map and picture to see it large / Pre zväčšnie kliknite na mapu a obrázok


(in film Lytchett St. Mary is Lychett St. Mary)

 

 

 

Eileen "Bundle" and Jimmy / Eileen "Palička" a Jimmy
Part of story in the book of Agatha Christie Seven Dials Mystery is set in interesting "hidden" village of Covent Garden, London, called Seven Dials. In the early-twentieth century, when the story enacted (1929), it was urban area with doubtful reputation. Nowadays it is bussy,  prosperous commercial village in addition very picturesque and beautiful. /

Časť deja knihy Agathy Christie Záhada siedmych ciferníkov sa odohráva v zaujímavej "ukrytej" štvrti  Covent Garden, v Londýne, ktorá sa nazýva Sedem ciferníkov.  Začiatkom 20-teho storočia, kedy sa príbeh odohráva (1929), to bola mestská časť pochybnej povesti. Dnes je to rušná, prosperujúca obchodná štvrť, navyše veľmi malebná a krásna.

Click on map to see it large / Pre zväčšenie kliknite na mapu:
village Seven Dials / štvrť Sedem ciferníkov:

    The Seven Dials Mystery was adapted  for TV in 1981 with Cheryl Campbell as Lady Eileen “Bundle” Brent and James Warwick (played also Tommy  Beresford in couple Tommy and Tuppence) as Jimmy Thesiger and famous John Gielgud as Marquess of Caterham.  But I could not detect filmimg location. /

Záhada siedmych ciferníkov bola adaptovaná r. 1981 pre televíziu, s Cheryl Campbell ako Eileen  "Paličkou" Brentovou a Jamesom Warwickom (hral aj Tommyho Beresforda z dvojice Tommy a Pentlička) ako Johnom Thesigerom a slávnym Johnom Gielgudom ako markízom z Caterhamu. Ale nepodarilo sa mi zistiť filmovú lokáciu.

Scene from "Seven Dials" club in village Seven Dials - adaptation 1981 /
Scéna z clubu "Sedem ciferníkov" v štvrti Sedem ciferníkov - adaptácia z 1981

 

It is also planned to be adapted with Miss Marple as a sequel to The Secret of Chimneys from series five, although neither Chimneys or in The Seven Dials Mystery book included Miss Marple (!). /

Plánuje sa aj adaptácia so slečnou Marplovou, ako pokračovanie Tajomstva Chimneys z  5. série, hoci ani v jednej z týchto kníh slečna Marplová nevystupuje (!).

Emily Trefusis and James Pearson

Try to locate Sittaford / Pokus lokalizovať Sittaford

Click in map to enlarge / Pre zväčšenie kliknite na mapu

Sittaford, Exhampton, Exeter            Princetown prison                   Exeter


Another charming couple of young people (better I should say trio :-)) - Emily Trefusis, James Pearson and Charles Enderby are main characters in Agatha Christies The Sittaford Mystery. Book location is small fictitious village Sittaford in Dartmoor, which is about 6 miles from fictitious village Exhampton, which is about 30 minutes by train from Exeter. Another pointer of location of Sittaford - it is 12 miles northerly from Princetown. Princetown prison has its role in this story too.
On my journey 2010 I have visited Dartmoor and Exeter. /

Ďalšia roztomilá dvojica mladých ľudí (lepšie povedané trio :-)) - Emily Trefusis, James Pearson a Charles Enderby, sú hlavnými postavami v Sittafordskej záhade od Agathy Christie. Knižnou lokáciou je malá fiktívna dedinka Sittaford, ktorá je asi 6 míľ od fiktívneho Exhamtonu, ktorý je zase asi 30 minút cesty vlakom od Exeteru. Ďalším vodítkom pre kolalizáciu Sittafordu je, že leží 12 míľ severne od Princetownu. Väznica Princetown zohráva v príbehu tiež svoju úlohu.
Na svojej ceste 2010 som bola v Dartmoore aj v Exeteri.
The Sittaford Mystery - film 2006 /  Film z r. 2006 Sittafordská záhada

     Dorney Court                                                         Laurence Fox, Zoe Telford

In my opinion very bad adaptation of excellent book, almost travesty - I cannot understand why someone always need to "make better" something so ingenius as this book is. I can honestly say - I did not uderstant the plot of the film. Moreover  there is Miss Marple (in oposite to book), who is rather redundant to charming amateurish sleuth Emily Trefusis. It did not help, that the main roles play Zoe Telford - Emily and Laurence Fox - James (excellent DC Hathaway in series "Lewis").
By the way - filming location is Dorney Court (was Gossington Hall in Body in the Library 2004, too) in Dorney, Buckinghamshire. /

Podľa môjho názoru veľmi nevydarená adaptácia skvelej knihy, takmer výsmech - neviem pochopiť, prečo niekto potrebuje "vylepšovať" niečo tak dômyselné, ako táto kniha. Môžem čestne prehlásiť, že zápletke filmu nerozumiem. Navyše oproti knihe je tu slečna Marplová, ktorá je pri šarmantnej amatérskej pátračke Emily Trefusis úplne nadbytočná. A nepomohlo ani to, že hlavné úlohy hrajú Zoe Telford - Emily a Laurence Fox - James (skvelý detektív seržant Hathaway v seriáli "Lewis").
Mimochodom - natáčalo sa v Dorney Court (tiež ako Gossington Hall v Mŕtva v knižnici z r. 2004) v Dorney , Buckinghamshire. /


 

Sherlock Holmes home / Domov Sherlocka Holmesa
   Click on map to enlarge / Pre zväčšenie kliknite na mapu
       
His Home is in London, on very famous address 221b Baker Street. Nowadays there is The Sherlock Holmes Museum.
BBC Sherlock used North Gower Street as Baker Street (which is too bussy for filming). I am happy to say, I could visit them both smiley. /
Jeho domov je na veľmi známej adrese v Londýne Baker Street 221b. Dnes je tam Múzeum Sherlocka Holmesa.
BBC Sherlock použil North Gower Street ako Baker Street (tá je na filmovanie  príliš rušná). Som šťastná, že som ich mohla navštíviť obe smiley.

The Sherlock Holmes Museum,                                             BBC Sherlock, North Gower Street is Baker Street,
London, Baker Street 221b, my journey in May 2010               my journey in September 2011

Múzeum Sherlocka Holmesa,                                                BBC Sherlock, North Gower Street je Baker Street,
Londýn Baker Street 221b, moja cesta v máji 2010                  moja cesta v septembri 2011

   

The Hound of the Baskervilles / Pes baskervillský
Maybe the famoust work of sir Conan Doyle takes place in Dartmoor. I could have pleasure to visit it on my journey in May 2010. Dartmoor is National Park in Devon and that is probably the reason why filming locations of The Hound of the Baskervilles are different. There are 24 film adaptations of this work. I show here only 4 of them: /

Snáď najznámejšie dielo sira Conana Doyla sa odohráva v Dartmoor. Mala som to potešenie navštívit ho na mojej ceste v máji 2010. Dartmoor je národný park v Devone, snáď preto sú filmové lokácie Psa baskervillského inde. Zatiaľ existuje 24 filmových adaptácií tohto diela. Z nich uvádzam iba 4 verzie:
Click on picture/map to enlarge it /  Na zväčšenie kliknite na obrázok/mapu:


                 1983                                            1988                                           2000                                     2002

Adaptation in 1983
mail roles: Ian Richardson/Donald Chruchil
Locations: Knightshaye Court, Bolham, Tiverton, Devon
Interest: Sir Henry Baskerville – Martin Shaw (Doyle in "The Profesionals") , Beryl Stapleton – Glynys Barber (Makepeace in "Dempsey and Makepeace")

Adaptation in 1988
main roles:
Jeremy Brett/Edward Hardwicke
Locations: Brimham Rocks, Harrogate, North Yorkshire

Adaptation in 2000
main roles:
Matt Frewer/Kenneth Walsh
Locations: Montacute House, Montacute (village), Somerset

Adaptation in 2002
main roles:
Richard Roxburgh/Ian Hart
Locations: Cumbria (county), North West England
Interest: Dr. James Mortimer – John Netles (DCI Barnaby in "Midsomer Murders!)

(And I should mantion BBC adaptation - premiere 8.1.2012 / A mala by som spomenúť BBC verziu - premiéra 8.1.2012
mail roles:
Benedict Cumberbatch/Martin Freeman
Locations:
 Gas tanks by Baverstocks, near Llwydcoed, Wales, UK, Bush Inn - St.Hilary, near Cowbridge, Wales, UK

   
          
Devil's Foot (from series Return of Sherlock Holmes with Jeremy Brett) /
Diablovo kopyto (zo seriálu Návrat Sherlocka Holmesa s Jeremy Brettom)

Cadgwith, Cornwall
Click on map to enlarge / Pre zväčšenie kliknite na mapuBook location is Cornwall, filming location is unbelievably beautiful and picturesque Cadgwith in Cornwall. I have visited another area of Cornwall, more westward - Penzance, St. Michael's Mount and Land's End in 2010. /

Knižná lokácia je Cornwall, filmová lokácia je neuveriteľne krásny a malebný Cadgwith v Cornwalle. V r. 2010 som navštívila inú oblasť Cornwallu, viac západne - Penzance, St. Michael's Mount a Land's End.


 

 

BBC Sherlock
Series one / Prvá séria


Study in Pink
Click on picture to enlarge / kliknite na zväčšenie                                        Click on to see some "On set" photos / Klikni na "Fotky z filmovania"

      

Filming Locations - diverse places in London - some of them: / Filmovalo sa na rôznych miestach Londýna - niektoré:
 • onscreen/vo filme 221b Baker Street = actually/v skutočnosti North Gower Street, by Speedy's Cafe
 • Russel Square Gardens
 • onscreen/vo filme Tierra Brindisa Restaurant, Northumberland St. = actually/v skutočnosti Tapas Brindisa Restaurant, 46 Broadwick St.
 • St. Bart's Hospital (St. Bartholomew's Hospital), West Smithfield
   

The Blind Banker
Click on picture to enlarge / kliknite na zväčšenie
   

Pictures with arrow are my "magic of unmeant" - i did them in 2010, 2011 without knowing what a richness I had. / Obrázky so šípkou sú moje "čaro nechceného" - robila som ich v r. 2010, 2011, nevediac, akú cennosť mám.

Filming Locations - diverse places in London - some of them: / Filmovalo sa na rôznych miestach Londýna - niektoré:

 • Hungerford Bridge, Victoria Embankment
 • London Chinatown
 • South Bank Skate Park
 • Tower 42
 • Trafalgar Square
 • 221b - North Gower Street, Speedy's Cafe
 • New Scotland Yard, Broadway
 • St. Bartholomew's Hospital, West Smithfield

The Great Game
Click on picture to enlarge / kliknite na zväčšenie
        
Pictures with arrow are my "magic of unmeant" - i did them in 2010, 2011 without knowing what a richness I had. / Obrázky so šípkou sú moje "čaro nechceného" - robila som ich v r. 2010, 2011, nevediac, akú cennosť mám.

Filming Locations - diverse places in London - some of them: / Filmovalo sa na rôznych miestach Londýna - niektoré:

 • Borthwick Wharf, Borthwick Street
 • Oxo Tower Wharf
 • Victoria Embankment
 • Waterloo Gridge
 • North Gower Street, Speedys Cafe
  and
 • Bristol South Swimming Pool, Dean Lane, Bristol


Series two / Druhá séria

A Scandall in Belgravia
Click on picture to enlarge / kliknite na zväčšenie

  
Filming locations (for the present I have only short information):

 • British Airways Maintenance building, Cardiff, Wales, UK
 • Belgravia - district of Central London, bounded by Knightsbridge St. to the north, Grosvenor Place and Buckingham Pallace Road to the east, Pimlico Road to the South, and Sloane Street to the west
 • Eaton Square 44 - onscreen = residence of Irene Adler / rezidencia Ireny Adler
 • Millenium Bridge, London - Irene Adler becomes text/Irena Edler dostane SMS: "Happy new year SH"
 • Boscobel Square, London - Scene SH and JW "Punch me in the face"/Scéna SH a JW "Vraz mi jednu" 

The Hounds of Baskerville
Click on picture to enlarge / kliknite na zväčšenie
 
  

Filming locations:

 • onscreen Baskerville military establishment = LNG (Liquified Natural Gas) gas tanks by Baverstocks, near Llwydcoed in Mid Glamorgan, Wales, UK
 • onscreen fictional "Cross Keys" pub in Dartmoor = Bush Inn - 16th century thatched-roof pub in St. Hilary, near Cowbridge, Vale of Glamorgan, Wales, Uk
 • Dartmoor - some scenes were filmed also there / niektoré scény sa točili aj tam


Reichenbach's Fall
Click on picture to enlarge / kliknite na zväčšenie

 
Filming  locations:

 • onscreen - inside of the Tower of London = actually - inside Cardiff Castle
 • Cardiff City Hall
 • Newport Cemetery = end scene - JW "...don't be dead..." / záverečná scéna - JW "...nebuď mŕtvy..."
 • Tradegar House in Newport = boarding school from which two children are kidnapped / internátna škola, z ktorej unesú dve deti
 • St. Bartholomew's Hospital, London - plays role also in grand finale.../hrá úlohu aj vo veľkom finále...
 • Carlton House Terrace, London = Diogenes Club (of Mycroft)
 • Central Criminal Court, Old Bailey, London - Trial with Moriarty / Súd s Moriartym


 

DCI Tom Barnaby's home / Domov detektíva šéfinšpektora Toma Barnabyho
Barnaby's home is fictitious little town Causton, his role "plays" Wallingford, county Oxfordshire. Although Causton police station represented former RAF Staff College in Bracknell and Causton Railway station represented Twyford railway station.
In Wallingford spent Agata Christie last years of her life. /

Domovom detektíva šéfinšpektora Toma Barnabyho je fiktívne mestečko Causton, jeho úlohu "hrá" Wallingford v grófstve Oxfordshire. Hoci caustonskú policajnú stanicu reprezentuje budova bývalej Vysokej školy pre personál RAF (britské Kráľovské letectvo) v mestečku Bracknell a caustonskú železničnú stanicu reprezentuje stanica v Twyforde.
Vo Wallingforde žila posledné roky svojho života Agatha Christie.

Click on map to see it large / Pre zväščenie kliknite na mapu
Wallingford, Bracknell, Thyford = Causton:

 
                                                             Wallingford                     RAF Staff College              Twyford railway station
                                                                                                        Bracknell
 

 

Wonderful fictitious Midsomer county was represented by many villages in Buckinghamshire, Hertfordshire and Oxfordshire. / Prekrásne fiktívne grófstvo Midsomer reprezentuje množstvo mestečiek a dedín v Buckinghamshire, Hertfordshire a Oxfordshire.
Favourite filming locations include / Obľúbené filmové lokácie zahrňujú:
- in Buckinghamshire:
Hedsor House, Beaconsfield, Amersham, Great Missenden, Prestwood, The Lee, Wendver, Stoke Poges, Princess Risborough, Turville, Long Crendon, Penn, Marlow, Denham. Bledow, the Ashbridge, 
Estate, Aldbury, Little Gaddesden, Chesham, Latimer, Folkingham, Chenies, Hambleden, Haddenham, and Waddesdon
- in Hertfordshire:
Hemel Hemstead town, Chippersfield, Flaunden, Bulbourne, Hadley Wood, Watford
- in Oxfordshire:
Warborough, Islip, Nettlebed, Henley on Thames, Dorchester, Waterstock,  Stoke Talmage, Stonor Park, Thame, Thame Park House and Ashton.
Bekonscot Model Village in Beaconsfield features in one episode, and Twyford railway station.
Repeatedly features as the fictional Causton railway station.The Six Bells pub in Warborough, Oxfordshire repeatedly features as the Black Swan pub in the Midsomer village of Badger's Drift.


 

Morse and Lewis, Books of Veronica Stallwood

Click on map/picture to see it large / Pre zväčšenie kliknite na mapu/obrázok
      
                                                              S
ome of my photos of Oxford Colleges
                                                                                   Niekoľko mojich fotiek univerzít Oxfordu


Series "Morse" and "Lewis" take place in Oxford. All books of Veronica Stallwood with Kate Ivory too. I had a great luck to visit wonderful Oxford on my journey in 2010. /

Seriály "Morse" a "Lewis" sa odohrávajú v Oxforde. Všetky knihy, ktoré Veronica Stallwood písala o Kate Ivory, tiež. Mala som to veľké šťastie, že som navštívila prekrásny Oxford na mojej ceste r. 2010.

 

 

 

Foyle's War 

Click on map to see it large / Pre zväčšenie kliknite na mapu
     Hertford, Balls Park and Hastings               Balls Park
        


Story of Foyle's War is situated to sea-side town Hastings. Filming locations of series are Hertford, county town of Hertfordshire and Balls Park, 63 acres property, 10 minutes walk from Hertford town centre and favorite filming location of many films and TV produktions. But sea-side scenes and some town-scenes were filmed directly in Hastings. /

Dej Foylovej vojny, je situovaný do prímorského mesta Hastings. Seriál sa nakrúcal v Hertforde, krajskom meste grófstva Hertfordshire a v Balls Park, 63 akrovom pozemku vzdialenom 10 minút chôdze od centra Hertfordu, ktorý je obľúbenou lokáciou mnohých filmov a televíznych produkcií. Ale prímorské scény a niektoré mestské scény sa točili priamo v Hastings.


 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk